Inside of seaplane door

Inside of seaplane door

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber